HOME -
Kancelaria Adwokacka

Kancelaria Adwokacka Adwokat Marta Klonowska

ZAKRES USŁUG

ZAKRES USŁUG
POMOC PRAWNA
Adwokat Marta Klonowska prowadzi sprawy z zakresu:
 • PRAWA KARNEGO, KARNEGO SKARBOWEGO, PRAWA WYKROCZEŃ m.in.: obrona podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym, obrona oskarżonego w postępowaniu sądowym, obrona nieletnich w postępowaniu sądowym, reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym oraz przed sądem, sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia i subsydiarnych aktów oskarżenia oraz reprezentowanie oskarżycieli prywatnych i subsydiarnych przed sądem, sprawy o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności, o udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia, o odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.
 • PRAWA CYWILNEGO m.in.: odszkodowań z wypadków komunikacyjnych, odszkodowań za błąd w sztuce lekarskiej, odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorstwa przesyłowe, ochrony dóbr osobistych.
 • PRAWA RZECZOWEGO m.in: przekształceń prawnych nieruchomości, zniesienie współwłasności nieruchomości, ustanowienie służebności przesyłu, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.
 • PRAWA LOKALOWEGO z uwzględnieniem problematyki wspólnot mieszkaniowych, m. in: ustalenie istnienia prawa najmu lokalu .
 • PRAWA BANKOWEGO z uwzględnieniem problematyki tzw. „kredytów frankowych” m.in: unieważnienie umów kredytów denominowanych w CHF, zwrot nadpłaconych rat kredytów indeksowanych do waluty CHF, zwrot składek ubezpieczenia niskiego wkładu własnego
 • PRAWA RODZINNEGO m.in.: rozwody, separacje, podziały majątku, alimenty, ustalenie ojcostwa, ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego, ustalenie kontaktów z dziećmi.
 • PRAWA SPADKOWEGO m.in.: stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek.
 • PRAWA GOSPODARCZEGO m.in.: zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego, sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości, zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.
 • PRAWA PRACY z uwzględnieniem problematyki związków zawodowych, m.in.: odszkodowań za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę, odszkodowań za wypadek przy pracy, o przywrócenie do pracy, o ustalenie istnienia stosunku pracy.
 • PRAWA UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH m.in.: odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie: odmowy przyznania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, odmowy przyznania prawa do emerytury, odmowy przyznania odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy, odwołania od decyzji w przedmiocie odmowy ustalenia stopnia niepełnosprawności.
 • PRAWA ADMINISTRACYJNEGO m.in.: odwołania od decyzji organów administracji publicznej z zakresu prawa budowlanego, podatkowego, komunikacyjnego, ochrony środowiska i pomocy społecznej.