HOME -
Kancelaria Adwokacka

Kancelaria Adwokacka Adwokat Marta Klonowska

POMOC PRAWNA

justice and lawyer concept in office.

Adwokat Marta Klonowska świadczy pomoc prawną w postaci:

➢ zastępstwa procesowego przed sądami, organami administracji, na wszystkich etapach postępowania, łącznie z postępowaniem przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
➢ obrony w sprawach karnych, w sprawach wykroczeń, na etapie postępowania przygotowawczego oraz przed sądem,
➢ udzielania porad prawnych,
➢ sporządzania opinii prawnych,
➢ opracowywania projektów umów, porozumień, regulaminów, statutów,
➢ opracowywania projektów pism procesowych.

Wysokość honorarium adwokackiego jest ustalana indywidualnie z klientem w zależności od stopnia zawiłości sprawy i koniecznego nakładu czasu pracy adwokata.

Santander Bank Polska S.A. nr rachunku: IBAN PL 60 1090 2095 0000 0001 0571 7024 Kod SWIFT : WBKPPLPP