Kancelaria Adwokacka Adwokat Marta Klonowska

Adwokat Marta Klonowska

Kancelaria Adwokacka Legnica

ul. F. Skarbka 6/1
59-220 Legnica

tel./fax: +48 76 72 343 70
tel.kom: +48 608 061 597
e-mail: kancelaria-klonowska@wp.pl
e-mail: sekretariat@adwokat-legnica.eu

O KANCELARII ADWOKACKIEJ

O KANCELARII ADWOKACKIEJ

Adwokat Marta Klonowska w latach 2002-2005 odbyła aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Legnicy . W 2005r. złożyła egzamin sędziowski . Uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu, w 2006r. została wpisana na listę adwokatów  Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Od 2006r. wykonuje zawód adwokata w indywidualnej kancelarii adwokackiej w Legnicy, obecnie w pięcioosobowym  zespole.

Adwokat Marta Klonowska w ramach prowadzonej kancelarii świadczy pomoc prawną na rzecz klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych, osób prawnych, w formie indywidualnych zleceń bądź stałej współpracy.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Marta Klonowska KONTAKT
Kancelaria Adwokacka Adwokat Marta Klonowska
ZAKRES USŁUG

Adwokat Marta Klonowska prowadzi sprawy z zakresu:

  • prawa cywilnego: m.in.: odszkodowań,
  • prawa rzeczowego: m.in. służebności przesyłu , zasiedzenia nieruchomości,
  • prawa rodzinnego: m.in. rozwody, separacje, podziały majątku,
  • prawa bankowego : m.in. kredytów powiązanych z walutą CHF,
  • prawa karnego…
POMOC PRAWNA

Adwokat świadczy pomoc prawną w postaci:

  • zastępstwa procesowego przed sądami, organami administracji, na wszystkich etapach postępowania, łącznie z postępowaniem przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym
  • obrony w sprawach karnych, w sprawach wykroczeń
  • udzielania porad prawnych…